Поліський центр органічного виробництва “Полісся Органік” є багатофункціональним центром регіонального розвитку, унікальність якого полягає у тому, що центр формується на базі Житомирського національного агроекологічного університету – єдиного аграрного вищого навчального закладу на території Полісся та єдиного в Україні аграрного вищого навчального закладу екологічного спрямування.

Поліський центр органічного виробництва об'єднує зусилля наукових, освітніх установ, виробничих підприємств, розміщених в Поліському регіоні, з метою забезпечення на якісно новій основі розвитку органічного виробництва. Діяльність центру розповсюджується на Волинську, Житомирську, Рівненську та Чернігівську області.

Актуальність розвитку органічного виробництва на Поліссі України

polissya organic

Доцільність впровадження в Україні органічного виробництва обумовлена необхідністю відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища; розвитку сільських територій та підвищення рівня життя сільського населення; зростання ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; зміцнення експортного потенціалу держави; поліпшення іміджу України як виробника та експортера високоякісної органічної продукції; забезпечення продовольчої безпеки України.

polissya organic

Наразі в галузі землеробства більшість товаровиробників прагнуть здійснювати багатогалузеве виробництво з широким набором сільськогосподарських культур та відновлення родючості ґрунту шляхом використання великої кількості мінеральних добрив та хімічних засобів захисту. Такі системи в умовах ринку виявилися економічно неефективними в ряді регіонів країни, насамперед на Поліссі, де природно-кліматичні умови для ведення сільськогосподарського виробництва найбільш несприятливі, а перспективи отримання зовнішніх інвестицій у виробництво найменш реальні.

polissya organic

Зона Полісся займає 24,9% території України і є важливим центром сільськогосподарського виробництва, де розміщено біля 16,7% ріллі, 30,3% сінокосів та пасовищ. Тому подальша перспектива розвитку аграрного природокористування в зоні Полісся полягає в імплементації принципів охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів у процеси сільськогосподарського виробництва. Полісся, яке характеризується нестійким погодним режимом, є ризикованою зоною для інтенсивного землеробства, що обумовлює необхідність пошуку системи ведення землеробства, яка б відповідала умовам, що реально склалися.

Такою системою є органічне виробництво. Це підтверджується тим, що проекти із екологічно виваженого землеробства на поліських землях, які б враховували особливості природно-кліматичних умов, агрохімічних властивостей ґрунтів, розроблялися починаючи з 80-х рр. минулого століття.

Впровадження органічного виробництва є інноваційним напрямом розвитку сільського господарства, що потребує відповідного наукового та освітнього забезпечення, змін в структурній та функціональній організації управління аграрною сферою.

Ключові цінності та принципи діяльності Центру

 • Здоров’я
 • Справедливість
 • Безпека
 • Довіра клієнтів
 • Стратегічна орієнтація
ключові цінності
 • Екологічність
 • Турбота про довкілля
 • Збереження традицій
 • Інноваційність
 • Відповідальність

Організаційна структура та завдання Центру

Науково-консультаційний департамент, спрямований на науковців, освітян та фахівців-практиків

 • освітні програми із сертифікації земель та процесу виробництва агрохарчової продукції за участю іноземних партнерів – міжнародних організацій відповідного профілю;
 • круглі столи, форуми, семінари, науково-практичні конференції, регулярні підготовчі курси (в т.ч. виїздні) фахівців з органічного землеробства;
 • щорічна міжнародна науково-практична конференція "Органічне виробництво і продовольча безпека";
 • видавництво науково-популярного журналу "Природні технології здоров’я", що віддзеркалюватиме актуальні тенденції біожиття Поліського регіону;
 • наукові дослідження з питань розробки природних органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин;
 • підготовка та експертиза проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються проблематики розвитку органічного виробництва;
 • розробка та запровадження у навчальну програму підготовки студентів Житомирського національного агроекологічного університету навчального курсу “Органічне виробництво”.

Виробничий департамент, спрямований на сільськогосподарських товаровиробників

 • створення і забезпечення функціонування регіонального сертифікаційного органу;
 • створення Поліської регіональної лабораторії, яка дозволить проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості продукції та питної води;
 • навчання виробників з освоєння технологій екологічно виваженого землеробства на поліських землях;
 • "Клуб органічного землеробства" – обмін досвідом щодо здійснення бізнесу у стилі, дружньому до природи;
 • власне виробництво органічних агрохарчових продуктів.

Маркетинговий департамент, спрямований на споживачів органічної агрохарчової продукції

 • розробка продуктового портфелю органічної продукції: насінництво, овочівництво, лінійка дитячого харчування на основі органічних продуктів;
 • сприяння формуванню регіональної збутової мережі органічної продукції;
 • створення фірмової мережі торговельних об'єктів, в яких продукція реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної продукції "Полісся Органік";
 • запровадження інтернет-магазину "Органічний вибір";
 • проект "Усвідомлене харчування нового тисячоліття";
 • соціальна реклама, що має на меті популяризацію ідеї здорового способу життя, а також культури відповідального споживання;
 • школа формування екомислення “Практична екологія життєвого простору”, орієнтована на дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку;
 • проведення щорічного ярмарку органічної продукції виробництва аграріїв регіону "Дари Полісся";
 • формування Центру сімейного дозвілля ”Здорова родина” з метою відродження традиційних методів сімейного виховання ековідповідальності;
 • фестиваль автентичної регіональної кухні на основі органічних агрохарчових продуктів.

Наша філософія

Змінювати життя людей, територій та держави, мотивуючи та навчаючи робити усвідомлений вибір на користь здорового способу життя у гармонії з природою. В основі філософії центру “Полісся Органік” покладено паритет інтересів особистості, суспільства й держави. Сучасне екологічно відповідальне виробництво агрохарчових продуктів є підґрунтям соціально-економічного розвитку країни та добробуту громадян.

Наша місія

Сприяти збереженню динамічної рівноваги функціонування агробіоценозів, покращувати й відновлювати здоров’я людини, пропонуючи безпечні, ефективній якісні продукти, підвищувати конкурентоспроможність наших клієнтів шляхом запровадження сучасних агрономічних та бізнес- технологій.

Наше покликання

Сприяти інтеграційному об'єднанню наукових, освітніх, впроваджувальних установ, виробничих підприємств, розміщених на Поліссі, що на якісно новій основі забезпечить розвиток органічного виробництва в регіоні.